Programa electoral 2023-2027

50 compromisos amb Olivella

PROSPERITAT I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL

Govern obert + Ocupació + Turisme + Educació + Igualtat + Seguretat + Cultura + Esport + Convivència + Habitatge

 • Promourem canvis urbanístics per aconseguir habitatges adequats i assequibles amb l’objectiu que les persones joves i la gent gran es quedin a Olivella.
 • Posarem en marxa el Pla Local d’Educació amb visió transversal, on quedin integrades les polítiques de joventut, esports, cultura i l’acció comunitària d’entitats i agents socials per esdevenir un municipi educador.
 • Ampliarem l’abast dels programes per lluitar contra la soledat no desitjada, especialment en les persones grans i aquelles en situació de dependència, amb un enfocament preventiu i comunitari.
 • Crearem una àrea d’autocaravanes per oferir un espai de parada i pernoctació d’estades curtes.
 • Incrementarem el nombre d’itineraris senyalitzats incorporant codis QR amb informació sobre les característiques, els elements i punts d’interès així com el temps i la distància dels recorreguts.
 • Posarem en valor el patrimoni immaterial de la pedra seca i el conjunt històric del Castell Vell i l’església de Sant Pere per fomentar un turisme sostenible.
 • Iniciarem un programa contra el malbaratament alimentari.
 • Exigirem a la Generalitat un servei de Pediatria al CAP d’Olivella.
 • Posarem en marxa un programa d’envelliment actiu que fomenti la formació digital i les activitats culturals i de lleure.
 • Continuarem instal·lant càmeres de vigilància als equipaments, als accessos de les urbanitzacions i als espais de contenidors.
 • Reforçarem el protocol d’actuació i prevenció davant les ocupacions delinqüencials i incíviques.
 • Dotarem tots els centres cívics amb desfibril·ladors.
 • Donarem suport a l’AFA i a l’institut escola El Morsell per desenvolupar el projecte educatiu “Traiem la Nostra Bèstia”, i continuarem col·laborant en la resta de projectes educatius.
 • Ampliarem les places de la llar d’infants d’Olivella.
 • Treballarem per aconseguir que a Olivella s’hi puguin cursar cicles formatius i estudis professionals connectats a les necessitats del municipi, potenciant el suport a la formació i a l’ocupació en els camps emergents de l’economia social i solidària, l’economia verda, l’economia blava i l’economia circular.
 • Editarem un llibre sobre Olivella que reculli la història, les masies, els camins, les singularitats paisatgístiques i patrimonials.
 • Donarem suport a les associacions culturals, esportives, veïnals… en aspectes de formació, assessorament i suport amb materials i espais per continuar enfortint-les i potenciant-les.
 • Obrirem l’espai de coworking amb l’objectiu d’oferir servei als nòmades digitals i afavorir sinergies entre les persones emprenedores del municipi, impulsar la formació, l’intercanvi de coneixements i l’ocupació.
 • Crearem un parc per a gossos (pipicà) i posarem en marxa campanyes de conscienciació per a la tinença responsable d’animals.
 • Posarem en marxa la regidoria de Benestar Animal amb l’objectiu de treballar per la convivència entre persones i animals, i a favor de la sensibilització en la tinença responsable.
 • Revisarem l’Ordenança Reguladora d’Habitatges d’Ús Turístic per continuar millorant la convivència entre els visitants i la ciutadania. I n’estudiarem, si escau, la zonificació.
 • Simplificarem els tràmits administratius i millorarem el temps de resposta de l’Ajuntament.
 • Impulsarem Consells de Participació Ciutadana amb la finalitat d’impulsar el debat i la col·laboració entre l’Ajuntament, els agents socials i la ciutadania.
 • Posarem en marxa un sistema d’avaluació i de rendiment de comptes per informar amb rigor sobre l’acció del govern.
 • Seguirem aplicant una política financera amb visió a llarg termini, rigorosa, estable, responsable i compromesa amb les necessitats dels veïns i les veïnes d’Olivella.

URBANISME, TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Municipi verd + Espai públic + Equipaments + Mobilitat + Transport públic + Canvi climàtic

 • Acabarem d’urbanitzar Mas Milà i la Plana Novella, i continuarem treballant per millorar la resta d’urbanitzacions.
 • Executarem les obres prioritàries de renovació de la xarxa d’aigua i les obres del projecte per a l’aprofitament i l’estalvi d’aigua.
 • Elaborarem un Pla Estratègic per abordar els dèficits del municipi, incloent-hi l’anàlisi de la seva viabilitat tècnica, financera i legal, i proposant alternatives de gestió i finançament. Aquest pla també comptarà amb un calendari detallat per a la finalització de les actuacions necessàries.
 • Millorarem la seguretat de la carretera BV-2111 a l’accés a Mas Milà, amb nous passos de vianants, l’accés a la zona d’aparcament i les ubicacions de les parades del bus de línia, i continuarem treballant per millorar els accessos a la resta d’urbanitzacions.
 • Impulsarem el desenvolupament de la via pedalable i per a vianants entre Olivella i Sant Pere de Ribes.
 • Farem camins pedalables i per als vianants, com una via pacificada que connecti les urbanitzacions.
 • Dissenyarem una via cívica entre l’avinguda de Can Turiols i el final del carrer Olivera que inclourà equipaments, espai de lleure i connexió viària.
 • Redactarem el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic.
 • Treballarem perquè la Diputació de Barcelona cedeixi l’ús de la Masia de Can Grau per destinar-lo com a centre de difusió, de formació i d’activitats vinculades al patrimoni, la cultura i la natura.
 • Ampliarem el catàleg de masies i altres construccions rurals incorporant-hi les que falten.
 • Iniciarem els treballs de rehabilitació de la Rectoria com a centre de la cultura popular d’Olivella.
 • Obrirem el Centre Cívic del Vinyet com a espai polivalent per acollir cursos i tallers vinculats a la cultura, l’artesania i el lleure.
 • Adequarem el Centre Cívic del Ganxo com a Espai Jove, acostant la participació dels joves en la gestió de l’equipament i la programació d’activitats.
 • Continuarem renovant i ampliant els parcs infantils i en farem de nous a zones que ara no disposen d’aquest equipament.
 • Renovarem la zona esportiva annexa a la Piscina Municipal.
 • Remodelarem el Punt d’Informació Turístic La Sala.
 • Continuarem exigint a la Generalitat la millora del transport públic prioritzant l’enllaç amb Sant Pere de Ribes i Sitges.
 • Posarem en marxa les accions previstes al Pla de Mobilitat.
 • Farem un conveni amb el taxi local, que complementi el servei de Creu Roja, per al transport de persones amb mobilitat reduïda i amb horaris programats perquè puguin accedir a les activitats socials.
 • Licitarem una nova llicència de taxi amb servei adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Crearem comunitats energètiques com una eina clau per impulsar la transició energètica d’Olivella amb la participació dels veïns i veïnes, i l’Ajuntament.
 • Continuarem avançant en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.
 • Mantindrem el rigor en la gestió forestal que ens ha convertit en referents i ha rebut el reconeixement de la Diputació de Barcelona i Bombers de la Generalitat. Les prioritats seran la prevenció d’incendis, la bioeconomia, l’ocupació, la creació de teixit empresarial vinculat a l’economia verda i circular, la sostenibilitat i la biodiversitat.
 • Es digitalitzaran els accessos a la deixalleria i es millorarà la gestió dels residus aplicant criteris d’economia circular per incrementar l’índex de materials reciclats recuperats.
 • Seguirem impulsant més accions perquè els carrers d’Olivella es mantinguin nets i engegarem campanyes de civisme a favor d’un ús respectuós de l’espai públic.